...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Akcia

Akcia - čo je to

Akcia je cenný papier, ktorý zakladá svojmu majiteľovi (akcionárovi) podiel na majetku akciovej spoločnosti. Práva a povinnosti majiteľa akcie upravuje okrem obchodného zákonníka tiež zákon o cenných papieroch.
Akcie musia obsahovať obchodné meno o sídlo spoločnosti, menovitú hodnotu akcie (určenie podielu na zisku, na likvidačnom zostatku, miery podieľania sa na riadení spoločnosti), označenie, či ide o akciou na meno alebo na doručiteľa, výšku základného imania spoločnosti a počet všetkých akcií v dobe vydania, dátum vydania.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia