...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Akceptačný úver

Akceptačný úver - čo je to

Úver, pri ktorom banka neposkytuje dlžníkovi peňažné prostriedky, ale poskytne mu svoje dobré meno na to, aby jeho prostredníctvom získal peňažné prostriedky. Akceptačný úver je odvodený od akceptu zmenky, pri ktorom akceptant (ten, kto zmenku akceptuje) na seba preberá záväzky zo zmenky plynúce a stáva sa tak zmenkovým dlžníkom. Pri akceptačnom úvere klient vystaví zmenku na banku, ktorá svojim akceptom potvrdí prijatie zmenky a stáva sa tak zmenkovým dlžníkom.
Vlastníkom zmenky naďalej ostáva klient a banka so svojim dobrým menom je evidovaná ako dlžník na zmenke, aby klient mohol zmenku lepšie predať. Takýto úver je pre banku najväčším rizikom, a teda ho poskytuje len svojim najlepším klientom.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia