...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Akcept

Akcept - čo je to

Akcept pri zmenkách predstavuje písomný súhlas so zaplatením zmenky. Akceptom sa osoba, na ktorú je zmenka vystavená zaväzuje vyplatiť majiteľovi zmenky sumu uvedenú na zmenke.

Príklad: prijatý cenný papier

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia