Vážení zákazníci, týmto by sme Vás chceli upozorniť, že informácie na tejto internetovej stránke sú neaktuálne. Týmto vás žiadame, aby ste sa pri výbere vami požadovaného finančného produktu týmito informáciami neriadili. Na úprave obsahu tejto internetovej stránky sa pracuje. Ďakujeme.

...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Detail

Porovnanie úverov ručených ručiteľom

Pôžičky a úvery s ručením sú v mnohých prípadoch pre klienta výhodnejšie. Získa finančný obnos za podmienok, ktoré by bez ručiteľa nezískal. Vzťah veriteľ - dlžník získava novú formu, kde medzi tieto dve osoby sa dostáva ručiteľ, ktorý ručí, že v prípade, keď dlžník nebude schopný spácať dlžnú sumu v požadovanom čase, sa o túto situáciu podelí s ručiteľom. Pri zabezpečení úveru ručiteľom banka overuje bonitu a platobnú schopnosť aj dlžníka aj ručiteľa - zamestnaný občan, s vekom od-do, ktorý nie je vo výpovednej lehote alebo v skúšobnej dobe a podobne.

Taktiež je treba, aby ručiteľ vedel preukázať svoj príjem, pričom na toto posudzovanie sú obvykle banky prísnejšie ako nebankové spoločnosti. Pri ručiteľovi však môže získať dlžník vyšší úver alebo lepšie podmienky. Nezabudnite aj na to, že na lepšie podmienky má vplyv viacero okolností, napríklad aj ceny za úverový účet a preto nezabudnite na porovnanie poplatkov za vedenie účtu.

Chcete získať výhodnú pôžičku na mieru rýchlo a jednoducho?

  • jednoduché vybavenie
  • peniaze na účet do 24h od schválenia
  • dostupná pôžička
  • bez potreby ručiteľa
Pôžička až do 6 000 € Vyplniť žiadosť 12 klientov už dnes požiadalo

Podľa obchodného zákonníka sa ručiteľom stáva ten, kto veriteľovi písomne vyhlási, že ho uspokojí, ak dlžník voči nesplní určitý záväzok. Ručením možno zabezpečiť aj záväzok, ktorý vznikne v budúcnosti alebo ktorého vznik závisí od splnenia podmienky. Ak sa za ten istý záväzok zaručí viac ručiteľov, ručí každý z nich za celý záväzok. 

Banková záruka

Banková záruka slúži na zabezpečenie rizík vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov. V praxi vzniká písomným vyhlásením banky v záručnej listine, že uspokojí veriteľa do výšky určenej peňažnej čiastky podľa obsahu záručnej listiny, a to v prípade, ak určitá tretia osoba (dlžník) nesplní určitý záväzok alebo budú splnené iné podmienky stanovené v záručnej listine.

Produkt banková záruka je určený pre fyzické osoby podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré chcú prostredníctvom bankovej záruky zabezpečiť plnenie svojich záväzkov voči tretej osobe.

V prípade záujmu o využitie bankovej záruky je potrebné podať žiadosť o poskytnutie s kompletnou dokumentáciou a prílohami. Odpoveďou je písomná dohoda medzi bankou a klientom. 

Druhy bankových záruk:

1. záruka za  ponuku 
jej predloženie si vyžaduje vypisovateľ verejnej súťaže pre prípad, že účastník verejnej súťaže  nedodrží podmienky ponuky pri uzatváraní kontraktu alebo odstúpi od svojej ponuky počas obdobia jej viazanosti. Príkazcom na vystavenie tejto záruky je účastník verejnej súťaže.

2. záruka za vrátenie platby vopred 
banka sa v nej zaväzuje vrátiť platbu vopred, zaplatenú kupujúcim predávajúcemu, ak predávajúci nedodá príslušný tovar alebo ho dodá len čiastočne. Príkazcom na vystavenie tejto záruky je predávajúci.

3. platobná záruka 
banka preberá ručenie za platbu dlžníka po dodávke tovaru, služby. Príkazcom na vystavenie tejto záruky je kupujúci.

4. výkonová záruka 
záruka je určená na zabezpečenie splnenia dohodnutých zmluvných záväzkov. Banka môže ručiť po dobu termín/realizácie diela alebo do vypršania technickej záruky. Výkonová  záruka môže byť pre kupujúceho/objednávateľa alternatívou na uvoľnenie zádržného (záruka za zádržné). Príkazcom na vystavenie tejto záruky je predávajúci/dodávateľ/zhotoviteľ diela.

5. colná záruka 
banka sa v nej zaväzuje zaplatiť dovoznú platbu (clo, DPH, spotrebná daň). Príkazcom na vystavenie tejto záruky je dovozca alebo colne schválený ručiteľ.

Porovnanie bankových úverov s ručením

VÚB banka

VÚB bankaVÚB banka poskytuje produkt flexihypotéku až do výšky 500 000 € podľa posúdenia. Je možné využiť štátny príspevok pre mladých, ktorý značne znižuje úrok. Je možné využiť výhody ako bezplatnú mimoriadnu splátku raz za rok do výšky 20% sumy. Výhodný úrok je možné získať pri dlhoročnom úžívaní produktov VÚB banky. 

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporitelnaSlovenská sporiteľňa rozdeľuje produkty hypoték na úver na bývanie a hypotekárny úver pre mladých. Výhodou je možnosť základného aj komplexného poistenia hypotekárneho úveru a tiež ponuka poistenia nehnuteľnosti.

Poštová banka

Postova BankaPoštová banka ponúka hypotekárny úver až do 100% ceny nehnuteľnosti. Pri prenose úveru z inej banky už nie je potrebné zdokladovať príjem a pôvodný znalecký posudok je plne akceptovaný. Výhodou je odklad splátok až na 6 mesiacov a bezplatné úkony ako mimoriadna splátka do výšky 20% ceny úveru a možnosť zníženej splátky na 18 mesiacov. 

ZUNO banka

ZUNOV ZUNO je výhodné prefinancovanie, kde je znížený úrok oproti pôvodnej pôžičke. Maximálna výška pôžičky je 20 000 € s možnosťou refinancovať až 10 úverov naraz. 

OTP banka

OTP bankaOTP banka ponúka viacero produktov úverov. Úvery do 25 000 € sú bez ručenia. Výhodou je expresné spracovanie úveru, neobmedzená výška úveru až do 90% hodnoty finančného majetku a poskytnutie úveru bez dokladovania príjmu.

Tatra Banka

Tatra BankaV Tatra banke sú výhodné mimoriadne splátky až do výšky trojnásobku bez poplatku a výhodou je kreditná karta zadarmo po dobu 12 mesiacov. Pri refinancovaní akceptujú až 5 rokov starý znalecký posudok a úver je možné vybaviť bez dokladovania príjmu.

Prima Banka

Prima BankaPrima banka ponúka úver s nízkym úrokom pri fixácii na 3 roky. Za spracovanie úveru v prípade vedenia účtu v Prima banke nie sú poplatky. Úver je možné odložiť až o 6 mesiacov. Výhodnejšia je ponuka pre mladých, kde je minimálny úrok pri fixácii na 3 roky. Mimoriadne splátky sú v tomto prípade bez poplatku. 

Hľadáte pôžičku s výhodným úrokom? Máme pre vás tip:

  • jednoduché vybavenie
  • peniaze na účet do 24h od schválenia
  • dostupná pôžička
  • bez potreby ručiteľa
Pôžička až do 6 000 € Nezáväzná žiadosť 12 klientov už dnes požiadalo

Nebankové úvery s ručením

V prípade nebankových subjektov je tiež možné získať úver s ručením. Podmienky sú vekové ohraničenie a trvalý pobyt na Slovensku. Poskytnúť úver je možné do 70% hodnoty založenej nehnuteľnosti a po odrátaní mesačnej splátky musí byť dodržané životné minimum. V prípade zamestnanca musí byť pracovná zmluva podpísaná na dobu neurčitú

Cetelem

CetelemCetelem poskytuje úver s ručením až do výšky 34 000 € na splatnosť až 120 mesiacov. V prípade predčasného splatenia alebo mimoriadnych splátok si Cetelem neúčtuje poplatky. Dokladovanie účelu je nutné len do výšky 70% úveru a je možné pripoistiť si úver. 

Úver4you

Úver4youÚver4you poskytujú úver s ručením nehnuteľnosťou až do výšky 20 000 €. Produkt je vhodný na konsolidáciu dlhov alebo vyplatenie exekúcií. Maximálna doba splácania je 60 mesiacov. Úver sa poskytuje bezhotovostne priamo na účet klienta. Stačí občiansky preukaz a list vlastníctva, nie je potrebný ani doložený príjem, nepreverujú ani bankové registre.

Chcete získať výhodnú pôžičku rýchlo a jednoducho?

Malá rýchla do 350 € alebo Na mieru do 26 000 €
Súvisiace finančné články Zobraziť viac článkov
Pôžička do výplaty - ako si vybrať a je lepší Pôžičkomat alebo Ferratum Bank? Pridané 02.11.2015 Pôžička do výplaty - ako si vybrať a je lepší Pôžičkomat alebo Ferratum Bank?

Pôžičky pred výplatou sú úvery, ktoré sa poskytujú na preklenutie krátkodobého nedostatku finančných prostriedkov alebo v prípade, ak má človek nečakané výdaje a nemá dostatočnú hotovosť na …

Ukázať objemy pôžičiek

Objem poskytovaných pôžičiek v kategórii Ručiteľ

Mesačný graf objemu poskytovaných pôžičiek, spadajúcich do kategórie Ručiteľ na 123pozicky.sk.

Objem žiadaných bankových pôžičiek v kategórii Ručiteľ

Tento mesačný graf predstavuje objemy financií, o ktoré žiadajú používatelia webu 123pozicky.sk v kategórii Ručiteľ

Pridané 02.08.2013
Inzercia