...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Detail

Porovnanie úverov na zmenku

Ručenie zmenkou je jednoduchý spôsob ručenia za pôžičku banke alebo nebankovej inštitúcii. Zmenka je forma cenného papieru, na ktorom sa dlžník zaväzuje veriteľovi uhradiť dohodnutú sumu peňazí. Podpísanie zmenky vyžaduje väčšina nebankových inštitúcií. Vo väčšine prípadoch sa dlžník, teda ten, kto si peniaze požičiava zaväzuje zaplatiť za zmenku dopredu neurčenú sumu peňazí. Je to podpísanie tzv. bianko zmenky, pričom pôžička na zmenku si takýto záväzok priamo vyžaduje a to ihneď.

Pri podpisovaní zmenky si ale treba dať pozor, pretože každá ďalšia zmenka, aj kópia, znamená samostatný dlh, ktorý treba zaplatiť. Zmenky sa využívajú aj pri úveroch od súkromných osôb a tiež aj niektoré banky ich používajú na zabezpečenie svojho dlhu, pričom veľmi časté je napríklad ručenie zmenkou podnikateľov za kontokorentné úvery. Úver na zmenku v tomto prípade ale nemusí byť hneď nevýhodný, keďže bankové podnikateľské úvery na zmenku sú takto štandardne nastavené.

Chcete rýchlu pôžičku od overeného poskytovateľa? Existuje riešenie:

 • jednoduchá nezáväzná žiadosť
 • dostupná pre každého
 • bez nutnosti ručiteľa
 • bezpečné a diskrétne vybavenie
Časovo obmedzená ponuka až do 25 000 € Vyplniť žiadosť 41 klientov už dnes požiadalo

Bianko zmenka (niekedy aj Blanko zmenka) je taká zmenka, u ktorej nie je vyplnená suma, ktorú za ňu má dlžník zaplatiť. Sumu je sem oprávnený zapísať veriteľ (banka, nebankové investor) len za vopred dohodnutých podmienok spísaných v zmluve o pôžičke.

Zmenka, resp. suma na zmenku, sa teda vypĺňa väčšinou vo chvíli, keď dôjde k nejakej neštandardnej situácii - väčšinou k porušeniu splátkového kalendára zo strany dlžníka. Pôžička sa tak stáva v podstate splatná okamžite a veriteľ doplní do zmenky zvyšnú, zatiaľ nesplatenú časť pôžičky. Väčšinou takto postupujú viaceré nebankové spoločnosti, keď poskytujú nebankové pôžičky na zmenku.

Nevyužitý zostatok pôžičky na zmenku navýši veriteľ ešte o vopred zmluvne dohodnuté poplatky a sankcie, ktoré môžu predovšetkým u nebankových pôžičiek aj niekoľkonásobne prevýšiť prenajatú sumu peňazí. U nebankových pôžičiek ručením zmenkou je nutné dodržiavať vopred stanovené podmienky.

Vymáhanie zmenky je veľmi jednoduché a je možné takmer ihneď a preto sa nebankové inštitúcie o svoje peniaze neobávajú. Aj napriek tomu, že neručí veriteľ svojím majetkom, je zmenka v prevažnej väčšine dostatočným ručením. Ono totiž ručenie zmenkou sa môže niekedy rovnať tomu, ako keď človek ručí v skutočnosti úplne všetkým, čo má a aj napríklad celou svojou výplatou do konca svojho života.

V prípade nezaplatenia dlhu sa môže splatná suma vyšplhať na niekoľkonásobok prípadne desaťnásobky a súd na základe zmenky vydá platobný rozkaz a ten prevezme exekútor, ktorý následne uloží exekúcia na úplne všetko.

Pôžičky ručenej zmenkou sú preto síce jednoduché na vybavenie a je jednoduché ich získať, ale v prípade neplatenia môže prísť dlžník o všetko.

Neveríte neznámym poskytovateľom, ale chcete skutočne overený úver?

 • veľmi rýchle vybavenie
 • bez poplatkov za poskytnutie
 • dostupná pre každého
 • bez potreby ručiteľa
Časovo obmedzená ponuka až do 25 000 € Nezáväzná žiadosť 37 klientov už dnes požiadalo

Eskontný úver

Pri eskontnom úvere banka nakupuje od klienta zmenky pred lehotou ich splatnosti. Nákup sa uskutočňuje za nominálnu hodnotu zníženú o úrok - DISKONT.

Banka nakupuje zmenky od majiteľa zmenky, ktorým môže byť:
a) pôvodný majiteľ zmenky
b) posledný majiteľ zmenky

Banka v deň splatnosti zmenky zmenku predkladá zmenkovému dlžníkovi, nie majiteľovi, od ktorého zmenku odkúpila, zmenku na vyplatenie. V prípade, že zmenkový dlžník odmietne platiť alebo je neschopný platiť, banka dáva zmenku na preplatenie poslednému majiteľovi zmenky.

Výhody eskontného úveru

 • prístup k likvidným finančným prostriedkom
 • zväčša sa nepožaduje klasický zabezpečovací prostriedok
 • rýchle získanie peňažných prostriedkov pred splatnosťou zmenky
 • nízka úroková sadzba

Nevýhody eskontného úveru

 • medzi hlavné nevýhody eskontného úveru patrí diskont, t.j. suma, ktorú si banka odpočíta od nominálnej hodnoty zmenky (t.j. od čiastky uvedenej na zmenke )
 • ďalšie poplatky spojené s realizáciou úveru

Každý môže získať výhodnú pôžičku vyplnením nezáväzného formulára:

Získať pôžičku

Ukázať objemy pôžičiek

Objem poskytovaných pôžičiek v kategórii Ručenie zmenkou

Mesačný graf objemu poskytovaných pôžičiek, spadajúcich do kategórie Ručenie zmenkou na 123pozicky.sk.

Objem žiadaných bankových pôžičiek v kategórii Ručenie zmenkou

Tento mesačný graf predstavuje objemy financií, o ktoré žiadajú používatelia webu 123pozicky.sk v kategórii Ručenie zmenkou

Pridané 02.08.2013