...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Ste učiteľ alebo študent na vysokej škole? Môžete získať pôžičky za ešte lepších podmienok!

Ste učiteľ alebo študent na vysokej škole? Môžete získať pôžičky za ešte lepších podmienok!

Dátum publikácie: 20.07.2015

Od 13. júla je možné žiadať o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania, ktorú môžu získať študenti I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme, ale aj interní doktorandi, pedagógovia a odborní pracovníci.

Ste učiteľ alebo študent na vysokej škole? Môžete získať pôžičky za ešte lepších podmienok!

Fond na podporu vzdelávania umožňuje získať pôžičku aj študentom na zahraničných vysokých školách a tiež aj pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v školstve a interným doktorandom. Tento fond vznikol v roku 2012 ako nástupca pôvodného Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov a hlavnou jeho činnosťou je poskytovanie úverov a pôžičiek dostupnou formou a za zvýhodnených podmienok.

Náš TIP: Táto pôžička má schvaľovanosť až 93%. Je vhodná aj pre študentov.

 • jednoduché vybavenie
 • peniaze na účet do 24h od schválenia
 • dostupná pôžička
 • bez potreby ručiteľa
Pôžička až do 6 000 € Vyplniť žiadosť 10 klientov už dnes požiadalo

Pôžičky pre študentov

V prípade pôžičiek pre študentov môžu požiadať o tento úver študenti I. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole alebo študenti II. stupňa a III. stupňa aj pri štúdiu na zahraničnej vysokej škole. Ak si chcete požičať a požiadať o úver, musíte už byť zapísaní do ročníka v akademickom roku 2015/2016 a splniť aj ďalšie požiadavky stanovené Fondom na podporu vzdelávania.

Koľko sa dá požičať a aký je aktuálny úrok?

Minimálna výška pôžičky je 500 €. Maximálna výška pôžičky pre študentov študujúcich na I. a II. stupni je 2.500 €, pokiaľ študujete na III. stupni, je to až dvojnásobok, čiže si môžete požičať až 5.000 €. Na získanie je treba mať vždy ručiteľa, keďže študenti ešte obvykle nemajú trvalý príjem, ale účel pôžičky nie je nijako obmedzený, takže ide o bezúčelový úver. Aktuálny úrok je 2,07% ročne počas doby splácania úveru, čo je pre študentov najlepší úrok na trhu.

Na ako dlho sa požičiava a čo s predčasným splatením

Čo sa týka doby splatnosti, tak pre úvery pre študentov platí, že najkratšia doba, ktorá sa dá nastaviť, je 5 rokov splácania. Kto si chce znížiť mesačnú splátku napríklad pri väčšom úvere, môže splácať až 10 rokov. Úver je ale možné napríklad aj predčasne splatiť, čo je pomerne časté, ak sa absolvent zamestná a chce si vyrovnať čo najskôr záväzky. predčasné splatenie je 1 krát za rok v mesiaci júl bez poplatku, inak je spoplatnené poplatkom 2% z každej splátky vyššej ako riadna mesačná splátka.

Úvery pre pedagógov

O pôžičky pre pedagógov môžu požičať pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a interní doktorandi. Do kategórie pedagogickí zamestnanci patria učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent, zahraničný lektor, tréner športovej školy a korepetítor. Medzi odborné profesie patria psychológ, logopéd, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg a sociálny pedagóg. Aj títo žiadatelia musia splniť všetky ďalšie stanovené požiadavky od FnPV.

Aktuálne limity a úrokové sadzby

Čo sa týka pôžičiek tohto typu, minimálna suma, ktorá sa dá požičať je 1.000 €, horný limit je až do 15.000 €. V prípade interných doktorandov platí, že výška pôžičky musí byť najviac taká, aby mesačná splátka nepresiahla 1/3 výšky čistého doktorandského štipendia. Do sumy 10.000 € je pôžička bezúčelová, nad túto sumu je potrebné účel doložiť. Pri úveroch do 5.000 € nie je potrebné ručenie, inak už áno. Úrok 2,07%, ale ak žiadateľ odíde zo školstva a už sa do pol roka znova v tomto odbore nezamestná, úrok stúpne na 6,07% ročne.

Doba splácania a predčasné splatenie

Pri pôžičkách pre učiteľov, odborných zamestnancov a interných doktorandov sú doby splácania o niečo dlhšie ako pri študentských úverov. Najmenšia doba splácania pôžičky je až 8 rokov, najdlhšie sa dá takýto úver od Fondu na podporu vzdelávania splácať dokonca až 15 rokov, čo je výhoda, pretože pri väčšej pôžičke sa tak zníži pravidelná mesačná splátka. Táto kategória úverov má aj výhodu pri predčasnom splatení, ktoré je na rozdiel od študentských úverov vždy bez poplatku.

Okrem týchto dvoch zmienených možností je dobré spraviť si aj prieskum trhu napríklad s ohľadom na bankové úvery, ktoré sú z administratívneho hľadiska dostupnejšie. Môžete využiť napríklad aj naše porovnanie úverov pre učiteľov alebo si prečítať recenzie na študentské pôžičky a úvery.

Dôležité termíny a ako predložiť žiadosť:

 • Od 13. júla sa dajú predkladať žiadosti o pôžičky pre akademický rok 2015/2016
 • Termín predloženia žiadosti o pôžičku je pre študentov do 31.10.2015, o pôžičky pre pedagógov treba požiadať už do 30.09.2015
 • O schválení alebo neschválení pôžičky rozhodne Fond na podporu vzdelávania do 60 dní od týchto termínov, čiže pre študentské úvery do 31.12.2015 a pre učiteľské pôžičky do 30.11.2015.
 • Žiadosť sa musí predložiť výlučne v papierovej podobe na tlačive od FnPV a to osobne do podateľne FnPV, poštou alebo kuriérskou službou
 • Žiadosť podáva každý žiadateľ samostatne v prípade pôžičiek pre študentov a treba si dať aj pozor na termíny, pretože za dátum doručenia žiadosti sa berie ten dátum, kedy bola žiadosť fyzicky na adresu Fondu doručená

Nespravte pri vypĺňaní žiadosti tieto chyby:

 • Nevyplnenie dátumu narodenia, miesta narodenia a kompletných osobných údajov
 • Nevyplnenie povinných údajov ohľadom pôžičky, čiže výška, požadovaná doba splatnosti, ročník a forma štúdia pri pôžičke pre študentov
 • Nepredloženie celej žiadosti a predloženie len prvej strany žiadosti
 • Predloženie žiadosti, ktorá nie je podpísaná žiadateľom
 • Nepredloženie príloh k žiadosti v prípade, ak sa uplatňujú kritéria na uprednostnenie
 • Predkladanie nesúvisiacich a nepotrebných dokumentov

Nezáväzná žiadosť o pôžičku s 93% schvaľovanosťou aj pre študentov:

Získať pôžičku

Článok spadá do kategorií: Študentské pôžičky, Pôžičky pre učiteľov

Inzercia