...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Povolené prečerpanie k účtu - okamžitá finančná rezerva na zlé časy

Povolené prečerpanie k účtu - okamžitá finančná rezerva na zlé časy

Dátum publikácie: 20.10.2015

Banky poskytujú v rámci úverov a tiež služieb k bežným účtom povolené prečerpanie. Niekedy sa nazýva táto pôžička aj kontokorentný úver, kontokorent či voliteľné prečerpanie k účtu a ide o možnosť ísť na účte "do mínusu".

Povolené prečerpanie k účtu - okamžitá finančná rezerva na zlé časy

A čo je kontokorent? Definícia pre kontokorentný úver hovorí, že ide o bankovú službu, ktorá sa poskytuje k bankovému účtu a dovoľuje z neho čerpať aj finančné prostriedky, ktoré sú pod hranicou zostatku na účte. V praxi to znamená, že je možné vybrať z účtu peniaze tak, že zostatok bude v mínuse, pričom je možné z takéhoto účtu vybrať peniaze až do výšky úverového limitu, ktorý banka v rámci kontokorentného úveru klientovi vopred schváli do určitej výšky. Ide teda o niečo iné, ako napríklad bežný spotrebný úver.

V každej banke sú podmienky ohľadom napríklad prípadných poplatkov za zriadenie, vedenie alebo zrušenie povoleného prečerpania prípadne ohľadom minimálneho a maximálneho povoleného limitu na kontokorent iné a preto sa oplatí spraviť si dôkladné porovnanie. Samozrejme, aj v tomto prípade platí, že aby ste si mohli kontokorent v inej banke otvoriť, musíte mať bežný účet a preto sa nie vždy oplatí kvôli drobným rozdielom si účet prenášať do konkurenčnej banky. A kde všade sa dá kontokorent získať a za akých podmienok?

Ako funguje povolené prečerpanie?

  1. Banka môže k bežnému účtu klientovi na základe obratov za posledné mesiace už predschváliť kontokorentný úver, prípadne môže sám klient požiadať banku o jeho zriadenie
  2. V niektorých prípadoch je potrebné dokladovanie príjmu explicitne, napríklad potvrdením výšky príjmu od zamestnávateľa alebo v prípade podnikateľov preukázaním príjmu na základe daňového priznania
  3. Čoraz viac je však možné vybaviť kontokorentný úver aj bez dokladovania príjmu na základe obratov na účte, kedy banka sama určí priemerný mesačný príjem a poskytne kontokorent do výšky je dvoj až troj násobku
  4. V prípade schválenia sa podpíše zmluva o kontokorentnom úvere, kde sa určia podmienky, ako je výška, maximálna lehota na splatenie celého mínusu, bežný úrok a prípadne aj sankčný úrok
  5. Klient môže čerpať kontokorent podľa svojej chuti na čokoľvek, či už platením platobnou kartou cez terminály alebo vyberaním hotovosti na pobočke banky a cez bankomat, všetko samozrejme do výšky úverového limitu, pričom práve len z čerpanej sumy sa platí úrok za každý deň čerpania a ak kontokorent nečerpáte vôbec, žiaden úrok neplatíte

Ďalšie videá si môžete pozrieť na YouTube kanále 123 Pôžičky

Tatra Banka

Tatra Banka poskytuje tzv. voliteľné prečerpanie k účtu, ktoré je možné využiť bez poplatkov a samozrejme aj bez ručenia alebo ručiteľa. Poplatok za poskytnutie je totiž už zahrnutý v rámci ceny balíka služieb pre bežný účet a aj zmena úverového limitu je realizovaná bezplatne. Podľa obratov na účte alebo príjmu klienta sa dá požičať od 150 € až do 3.500 €. Účet musí byť otvorený aspoň 6 mesiacov a klientom musí byť fyzická osoba nad 18 rokov.

SLSP

Povolené prečerpanie je dostupné aj v Slovenskej sporiteľni a poskytuje sa bez poplatku za vybavenie alebo za vedenie. Požičať sa dá od 300 € do 5.000 € a aj v tomto prípade výška kontokorentu závisí od konkrétneho klienta a jeho obratoch na účte alebo dokladovanom príjme. Úroky sa aj tu platia len z čerpanej sumy, v plnej výške nemusí byť kontokorent splatený už do konca mesiaca a vybavenie je možné pre klientov od 18 do 65 rokov.

ČSOB

ČSOB ponúka možnosť požičať si kontokorentný úver od 150 € až do 6.000 €, pričom konkrétna hranica úverového limitu je obvykle trojnásobkom priemerného mesačného príjmu klienta. Aj v tomto prípade je povolené prečerpanie poskytované bez poplatkov za zariadenie, vedenie alebo predčasné splatenie a úročená je len čerpaná suma za obdobie, kým klient peniaze nevráti. Kontokorent je možné si nastaviť aj so splácaním automatickými splátkami z účtu.

Prima Banka

Povolené prečerpanie na účte ponúka Prima Banka pre svojich klientov k bežnému účtu s 0 € poplatkom za zriadenie a nie je potrebné dokladovať ani príjem ani účel použitia finančných prostriedkov. Ak si zriaďujete kontokorent k Osobnému účtu, neplatíte ani poplatky za zvýšenie či zníženie úverového limitu. Požičať sa dá podľa výšky príjmu od 150 € do 1.500 € a o povolené prečerpanie je možné požiadať osobne na pobočke banky, ale aj cez internet banking.

OTP Banka

Finančná rezerva sa dá v podobe kontokorentu vybaviť aj v OTP Banke a to až do výšky 3.500 € v závislosti od bonity klienta a jeho finančných možností. Vybavenie je možné aj na počkanie, bez ručiteľa alebo iného zabezpečenia a pre majiteľov balíkov účtov je poskytnutie povoleného prečerpania bezplatné. o kontokorent môže požiadať klient od 18 do 65 rokov, minimálna výška limitu je 360 € a je potrebné, aby bol účet v banke vedený aspoň 3 mesiace.

UniCredit Bank

Povolené prečerpanie je možné získať aj v UniCredit Bank pre klientov nad 18 rokov s bežným účtom v banke, ktorý je vedený v Eurách. Banka poskytuje možnosť získať ako finančnú rezervu kontokorentný úver vo výške od 150 € až do 6.000 €, pričom samozrejme úverový limit je priamo závislý od výšky príjmu klienta alebo obratov na jeho účte. Pre niektoré kategórie klientov sa poskytuje najprv tzv. Povolené prečerpanie Štart vo fixnej výške 200 €.

Poštová Banka

Ak chcete mať k dispozícii finančné prostriedky ako železnú finančnú rezervu, môžete získať povolené prečerpanie aj k bežnému účtu v Poštovej Banke. Tá ponúka kontokorent pre osobné účty, osobné účty Junior pre klientov od 18 do 26 rokov a tiež pre osobné účty Senior. Klient môže mať zriadený maximálne jeden kontokorent v banke a ten je možné získať od 100 € do 2.000 €. Čerpať sa dá na hocičo bez dokladovania účelu v hotovosti aj cez kartu.

Zuno

Zuno banka ponúka pre majiteľov bežného účtu tiež finančnú rezervu a to cez kontokorentný úver zvaný Rezerva. Ten poskytuje svojim klientom od 300 do 3.000 € a je možné ho využiť tak pri platbách platobnou kartou určenou k účtu ako aj pri výbere z bankomatu. Ak nepoužívate tento úver, neplatíte samozrejme žiadne úroky. Majitelia Účtu Plus majú ďalšie zvýhodnenie aj v tom, že ak si cez povolené prečerpanie požičajú do 100 €, je to tiež bez úrokov.

mBank

mRezerva je názov pre povolené prečerpanie od mBank. Tento kontokorentný úver je dostupný od 200 €, ale pre tých, čo majú dostatočný príjem a bonitu je možné získať z banky povolené prečerpanie k účtu až do 12.000 €. Otvorenie a vedenie mRezervy je zadarmo bez poplatkov a platíte len úroky na základe výšky čerpanej sumy a len za obdobie, kým nevrátite na účet celú čerpanú sumu. Výhodou je, že o kontokorent stačí požiadať len raz a čerpanie môže byť opakované.

VÚB

Všeobecná úverová banka ponúka ako povolené prečerpanie k účtu a kontokorentný úver tzv. Flexidebet. Ide o povolené prečerpanie, ktoré poskytuje banka k Flexiúčtu a je možné ho získať vo výške 300 až 3.400 € podľa toho, aké sú finančné možnosti klienta. Pre klientov banky nie je nutné chodiť dokonca ani priamo na pobočku a môžu požiadať o zriadenie kontokorentu priamo cez internet banking. Splácanie je možné flexibilne podľa dispozícii klienta, nie sú predpísané žiadne povinné splátky.

Sberbank

Pre tých, čo sú klientmi banky Sberbank a chcú mať k dispozícii finančnú rezervu, je určené povolené prečerpanie poskytované k bežným účtom, kedy môžete mať peniaze k dispozícii ihneď a na čokoľvek vo forme čerpania do mínusu. Požičať sa dá týmto spôsobom od 230 až do 5.000 €, poskytnutie je bez ručiteľa a veľmi jednoducho, nie je vopred určená lehota splatnosti a financie možno čerpať kartou, výberom hotovosti aj na pobočke. Za poskytnutie úveru sa ale platí poplatok vo výške 1,8 % z výšky úveru.

Ak máte záujem aj o iné bankové úvery, môžete si skúsiť porovnať jednotlivé typy produktov aj v ďalších bankách.

Tabuľka s prehľadom úverových limitov na povolené prečerpanie:

Názov banky Minimálna výška Maximálna výška
Sberbank 230 € 5.000 €
VÚB 300 € 3.400 €
mBank 200 € 12.000 €
Zuno 300 € 3.000 €
Poštová Banka 100 € 2.000 €
UniCredit Bank 150 € 6.000 €
OTP Banka 360 € 3.500 €
Prima Banka 150 € 1.500 €
ČSOB 150 € 6.000 €
Slovenská sporiteľňa 300 € 5.000 €

Článok spadá do kategorií: Bankové pôžičky

Inzercia